تلاش برای ورود غیر مجاز ، تخلف انضباطی است و منجربه پیگیری قضایی خواهد شد.
سامانه الماس گام
i
i
ورود به سیستم
 
نام كاربر یا گذرواژه صحیح نمی باشد.
امنیت ورود شما توسط استاندارد SSL تامین شده است.
شرکت گام الکترونیک پیشرو در صنعت اتوماسیون اداری